Palvelut

YRITYKSILLE


Toimistomme on erikoistunut seuraaviin oikeudenaloihin:

- sopimus- ja vahingonkorvausoikeus
- yhtiöoikeus
- työoikeus
- prosessioikeus

Toimistollamme on vankka kokemus erityisesti konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyjen sekä erilaisten riita-asioiden ja oikeudenkäyntien hoitamisesta.

YKSITYISILLE


Tarjoamme oikeudellisista asiantuntemusta muun muassa seuraavissa asioissa:

- sopimusoikeus
- perhe- ja jäämistöoikeus
- asunto- ja kiinteistöoikeus
- työoikeus

Toimimme joustavasti ja luottamuksellisesti. Annamme oikeudellista neuvontaa, laadimme asiakirjoja sekä avustamme neuvotteluissa ja oikeudenkäynneissä asiakkaan tarpeen mukaan.

LINKKEJÄ


- Suomen Asianajajaliitto
- Suomen Lakimiesliitto
- Oikeuslaitos
- Konkurssiasiamiehen toimisto
- Patentti- ja rekisterihallitus
Yhteystiedot
Asianajotoimisto Tölö & Co Oy
Laivasillankatu 14 A
00140 Helsinki
(sijaintimme kartalla)
y-tunnus: 3239697-8
puh: + 358 9 682 3399
fax: + 358 9 680 2228
e-mail: etunimi.sukunimi@tolo.fi